Kaziukas' Fair in Šiauliai (Litauen)

03.2020

Kaziukas' (St. Casimir's) Fair is a great idea to begin spring with good humour, lots of music and local taste.

Kontakta

Westpomerania Voivodeship

Department for Tourism and Economy

Magdalena Bulikowska

mbulikowska(at)wzp.pl

+48 91 44 19 132

#BecomePartOfTheStory

Är du en evenemangsarrangör från Östersjöregionen?

Vill du låta fler människor veta om ditt evenemang?

Eller vill du kanske bli en del av den här historien?

Kontakta BALTIC STORIES Helpdesk team!