Om projektet

BALTIC STORIES. Professionalisering av kulturarvsevenemang för att skapa ökad och hållbar turismutveckling vid destinationer i södra Östersjöregionen.

 

Evenemang har en stor och outnyttjad potential att generera mer turistinflöde till den södra Östersjöregionen. Varje kulturarvsevenemang berättar en historia som kan ha attraktionskraft och vara den främsta anledningen till att välja södra Östersjöregionen framför andra destinationer.

Projektet "BALTIC STORIES" huvudsakliga syfte är att professionalisera natur- och kulturarvsevenemang i södra Östersjöregionen samt öka utvecklingen av regionens tillgångar för hållbar turism. Projektet kommer att innehålla aktiviteter och erbjuda evenemangsarrangörer professionellt marknadsföringsstöd. Inom projektet kommer även pilot- och träningsaktiviteter att erbjudas.

Genom att stärka evenemangsarrangörerna kommer projektet "BALTIC STORIES” att bidra till ökad popularitet för olika natur- och kulturarvsmiljöer som hållbara turistmål och locka nya deltagare till kulturarvsevenemang.

De huvudsakliga planerade projektresultaten:

1) verktyg för evenemangsarrangörer,

2) marknadsföring,

3) workshops och volontärarbete,

4) gränsöverskridande nätverk.

 

Projektets varaktighet: 1 juli 2017-30 juni 2020

Projektets totala budget: 863,110.00 euro

European Fund for Regional Development finansierar: 714,613.50 euro

 

Projektpartners:

- Lead Partner: Westpomerania Voivodeship (Polen),

- The Balteus Foundation (Polen),

- Västerviks Museum (Sverige),

- Administration of Šilutė District Municipality (Litauen).

 

#BecomePartOfTheStoryLadda ner

 

PROJEKT PARTNERS

Kontakta

Westpomerania Voivodeship

Department for Tourism and Economy

Magdalena Bulikowska

mbulikowska(at)wzp.pl

+48 91 44 19 132

#BecomePartOfTheStory

Är du en evenemangsarrangör från Östersjöregionen?

Vill du låta fler människor veta om ditt evenemang?

Eller vill du kanske bli en del av den här historien?

Kontakta BALTIC STORIES Helpdesk team!